Ujian Munaqasyah Januari 2017

Alhamdulillah, pada ujian Munaqasyah Januari 2017. Kami datangkan penguji Eksternal dari Universiti Sains Islam Malaysia (Dr. Khairi bin Mahyuddin) dan UIN Alauddin Makassar (Prof. Dr. Rahim Yunus)